Πιστοποιήσεις

Audio & Vision Service Center

Πιστοποίηση Μηχανημάτων Ανύψωσης Ηχητικού, Φωτιστικού & Οπτικού Εξοπλισμού

Το εξουσιοδοτημένο Service Center της Audio & Vision, εκτός από τους κλάδους των επισκευών, κατασκευών, εγκαταστάσεων και μελετών, έχει λάβει την εξουσιοδότηση του Πιστοποιητή για τα ανυψωτικά μοτέρ ηχητικού, φωτιστικού και οπτικού εξοπλισμού της εταιρείας CMET.

Μετά από ένα μεγάλο όγκο ελέγχων, γραπτών εξετάσεων αλλά και hands-on training, η εταιρεία μας είναι πλέον σε θέση να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία των ανυψωτικών μοτέρ την CMET! Εάν είστε κάτοχος των συγκεκριμένων μηχανημάτων και ψάχνετε Επίσημη Πιστοποίηση στην Ελλάδα, τότε καλέστε μας σήμερα για να αναλάβουμε όλη την διαδικασία πιστοποίησης για εσάς!

Πιστοποίηση Μηχανημάτων Ανύψωσης Ηχητικού, Φωτιστικού & Οπτικού Εξοπλισμού

Το εξουσιοδοτημένο Service Center της Audio & Vision, εκτός από τους κλάδους των επισκευών, κατασκευών, εγκαταστάσεων και μελετών, έχει λάβει την εξουσιοδότηση του Πιστοποιητή για τα ανυψωτικά μοτέρ ηχητικού, φωτιστικού και οπτικού εξοπλισμού της εταιρείας CMET.

Μετά από ένα μεγάλο όγκο ελέγχων, γραπτών εξετάσεων αλλά και hands-on training, η εταιρεία μας είναι πλέον σε θέση να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία των ανυψωτικών μοτέρ την CMET! Εάν είστε κάτοχος των συγκεκριμένων μηχανημάτων και ψάχνετε Επίσημη Πιστοποίηση στην Ελλάδα, τότε καλέστε μας σήμερα για να αναλάβουμε όλη την διαδικασία πιστοποίησης για εσάς!

Τα Πιστοποιητικά της Εταιρείας μας