ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2020-2021

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.ΜΕ Φ.Π.Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ€20,00€24,80
ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ€30,00€37,20

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μετάβαση τεχνικού κατ’ οίκον με μια ώρα εργασίας.

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.ΜΕ Φ.Π.Α.
Απόσταση έως 15 ΧΛΜ€ 60,00€ 74,40
Απόσταση έως 30 ΧΛΜ€75,00€ 93,00
Απόσταση έως 50 ΧΛΜ€100,00€ 124,00

Οι επιπλέον ώρες επισκευής χρεώνονται με €37,20 ανά ώρα.

ΟΡΟΙ SERVICE
1) Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής του μηχανήματος κριθεί από τον Πελάτη ασύμφορο, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει την ελάχιστη χρέωση εργασίας, απασχόλησης ή και μεταφοράς, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας.

2) Η εταιρεία για κάθε συσκευή που επισκευάζει δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας 6 μηνών (εργασία και ανταλλακτικά) για την ίδια βλάβη.

3) Τα επισκευασθέντα μηχανήματα που ΔΕΝ παραλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες τους (που έχουν ενημερωθεί) μετά την πάροδο 30 ημερών χρεώνονται με το κόστος φύλαξης €60,00 μηνιαίως.

4) Μετά το πέρας 6 μηνών από την επισκευή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα επισκευασθέντα μηχανήματα.

5) Η μεταφορά από και προς το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα γίνεται με ευθύνη του πελάτη.

6) Η παράδοση ειδών προς επισκευή δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.